Politica de confidențialitate

Date de identificare

Estetiq Solutions SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Romulus nr. 35 sector 3, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/321/2010, cod unic de inregistrare fiscala RO2638689.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, datele cu caracter personal sunt orice informatii prin care o persoana fizica poate fi identificata sau identificabila. O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prin prezenta informare, Estetiq Solutions notifica clientii si utilizatorii site-ului www.estetiq.ro despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal, in special cu privire la conditiile prelucrarii si la drepturile pe care persoanele vizate le au in legatura cu aceasta prelucrare.

Cum prelucram datele cu caracter personal

Estetiq Solutions colecteaza date cu caracter personal in mod direct, prin folosirea de catre clienti a formularului de contact disponibil pe site-ul www.estetiq.ro si indirect prin vizitarea site-ului, prin intermediul fisierelor de tip cookie.

Prin completarea formularului de contact, clientii vor furniza in campurile indicate, date cum ar fi: numele, adresa de e-mail si numarul de telefon. Aceste date vor fi folosite exclusiv pentru comunicarea cu clientul, in baza interesului legitim al Estetiq Solutions de a  raspunde clientului la solicitarea clientului, completata in campul „mesaj” sau de a pastra o evidenta a acestor solicitari, reclamatii, etc.

Datele colectate prin intermediul formularului de contact nu vor fi folosite pentru a transmite comunicari de marketing, decat daca clientul isi va exprima consimtamantul expres in acest sens. In cazul acordarii consimtamantului, clientul va avea posibilitatea de a-l retrage oricand, fie in cadrul comunicarilor transmise, fie printr-un mesaj transmis Estetiq Solutions la adresa de email mentionata mai jos. Datele prelucrate pe aceasta cale vor fi pastrate pentru o durata rezonabila, care nu poate depasi termenul general de prescriptie de 3 ani, cu exceptia datelor pe care suntem obligati sa le prelucram pentru perioada mai lungi de timp. Daca veti dori sa incetam prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, ne puteti trimite un mesaj la adresa de email […] cu solicitarea expresa de a inceta orice prelucrare a datelor dumneavoastra.

Site-ul www.estetiq.ro foloseste cookie-uri, iar mai multe detalii despre utilizarea acestora puteti gasi in cadrul politicii privind cookie-urile de mai jos.

Clientii au de asemenea posibilitatea de a formula testimoniale cu privire la produsele si serviciile noastre, care vor fi publicate pe website impreuna cu numele si prenumele clientilor sau reprezentantilor acestora, doar daca vom obtine consimtamantul lor expres pentru acest lucru.

Securitate

Estetiq Solutions va proteja datele cu caracter personal prelucrate si va lua toate masurile de protectie rezonabile pentru a respecta confidentialitatea acestora si pentru a impiedica distrugerea, pierderea, divulgarea lor sau accesul neautorizat la acestea. Vom lua masuri de restrictionare a accesului fizic la date, utilizarea de parole si instruirea personalului. Cu toate acestea, avand in vedere ca unele date pot fi transferate pe internet, acest mod de transmitere nu este complet sigur si nici nu poate fi securizat de catre noi. Astfel, nu vom putea garanta securitatea informatiilor transmise pe internet, ci doar confidentialitatea lor odata ce le-am receptionat.

Transmiterea datelor catre terti

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise, in functie de necesitate, furnizorilor nostri de produse si servicii cum ar fi agentii media, marketing si publicitate, IT, precum si altor autoritati si institutii sau profesionisti, in cazul in care reglementarile aplicabile ne obliga sa facem aceste dezvaluiri. Vom putea de asemenea transmite datele cu caracter personal cu acordul dumneavoastra expres sau catre persoane care actioneaza legal in numele dumneavoastra si demonstreaza aceasta calitate.

Drepturile persoanei vizate

Orice persoana vizata careia ii prelucram datele cu caracter personal are urmatoarele drepturi:

Dreptul de informare – clientul poate solicita informatii despre prelucrarea datelor sale personale;

Dreptul la rectificare – clientul poate solicita rectificarea datelor eronate sau completarea datelor inexacte;

Dreptul la stergere – clientul poate solicita stergerea datelor sale in urmatoarele situatii: a) datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; b) se retrage consimtamantul de prelucrare si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare; c) prelucrarea a fost ilegala; d) operatorul are obligatia legala de a sterge datele;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii – clientul are dreptul de a solicita restructionarea prelucrarii in cazuri specifice prevazute de lege ;

Dreptul la portabilitate – clientul are dreptul de a primi datele intr-un format structurat care poate fi citit si de a le transmite unui alt operator;

Dreptul la opozitie – clientul se poate opune prelucrarii datelor sale, in orice moment, din motive legate de situatia sa particulara;

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri;

Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; pentru mai multe informatii accesati  https://dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor

Dreptul de retragere a consimtamantului – in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii anterioare.

Acces la datele cu caracter personal

Pentru orice solicitari sau intrebari referitoare la datele cu caracter personal pe care le prelucram, ne puteti contacta la adresa de e-mail office@estetiq.ro. La solicitarea persoanelor vizate, Estetiq Solutions va furniza datele prelucrate in format electronic atunci cand este tehnic posibil si in mod gratuit, cu exceptia cazurilor in care cererile sunt excesive, cand putem percepe o taxa, in functie de costurile administrative. Vom incerca sa raspundem solicitarilor dumneavoastra in termen de 30 de zile, cu posibilitatea de a prelungi acest termen in cazul in care prelucrarea solicitarii o impune, cu o notificare prealabila care va mentiona si motivele prelungirii. In cazul in care nu va putem raspunde solicitarii, fie datorita prevederilor legale, fie din motive tehnice, va vom informa asupra acestui lucru.

 

clarena dermeo geneo maximus BFC Alma Alma Laser